วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานทุกคนได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาเทิดพระเกียรติฯ ประกอบไปด้วย กิจกรรม 5 ส. และการปรับภูมิทัศน์ของสำนักงาน เพื่อความสะอาด สวยงาม ปลอดภัยสำหรับบุคลากรและผู้มาติดต่อ ณ สำนักงานและบริเวณใกล้เคียง