เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 65 นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เปิดเผยว่า วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ได้ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดคลองแสนแสบ ภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพน้ำบริเวณคลองแสนแสบ
เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
โดยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี นำน้องๆ นักเรียนนักศึกษาสถาบันอาชีวะ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาครัฐ ล่องเรือเก็บขยะตามเส้นทางการเดินเรือ
ในคลองแสนแสบ ณ โรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือและท่าเรือวัดบำเพ็ญเหนือ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ ซึ่งมีนายประทีป เอ่งฉ้วน รองผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เป็นประธานในพิธีเปิดและมีนายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี นางสาวลัดดาวัลย์ อ่อนกำปัง ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี