เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ดร.ประสิทธิ์ เขียวศรี ศึกษาธิการภาค 8 ให้เกียรติเป็นประธานการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 โดยร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณสำนักงาน กวาดถนน เก็บเศษใบไม้ และทาสีต้นไม้ เพื่อให้เห็นขอบถนนในยามวิกาล ป้องกันอุบัติเหตุด้านการจราจรให้แก่บุคลากรในสำนักงานและผู้มาติดต่อ ณ หน่วยงานบริเวณใกล้เคียง