กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

  วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายวุฒิชัย ธรรมยา ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ ว่าที่ร.ต.ดร.จิรวัฒน์  นาคพนม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน หัวหน้าจิตอาสา ๙๐๔ จังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยจัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ และปรับปรุงโรงเรือนเพาะเห็ด ภายในโครงการพระราชดำริ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชน และจิตอาสา ๙๐๔ ณ ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หนองระหารจีน ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง