สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  โดยร่วมใจกันทาสีขอบฟุตบาทขาวแดง และเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง  บริเวณถนนหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสดังกล่าว และเพื่อให้ผู้ใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ที่ใช้ทางสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไปตลอดแนวเป็นการอำนวยความสะดวก และเพิ่มความปลอดภัย