นายวิโรจน์ ต่อติด รองศึกษาธิการจังหวัดเลย นำบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระราชบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ป่าชุมชนบ้านไร่ทาม ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย