โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนรอบเขตพระราชฐาน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๔ จุด ณ ๑. บ้านมนังคศิลา ๒. วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม ๓. ชุมชนสุโขทัยซอย๙ ๔. วัดราชผาติการาม โดยบริการประชาชน
ในการซ่อมแชมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และบริการตัดผม