วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวเต็มจิต จันทคา ศึกษาธิการจังหวัด จิตอาสา 904 รหัส 5B-102 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 5/2563 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” พร้อมด้วย นางสำเนา พงษ์อารีย์ รองศึกษาธิการจังหวัด และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดเกาะแก้ว อำเภอพระนครศรีอยุธยา หลังประสบอุทกภัยน้ำท่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร มีจิตอาสา และเสียสละบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ