วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลดอนคา อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสา และร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำตำบลดอนคา ปล่อยพันธุ์ปลาลงอ่างเก็บน้ำ
ปลูกต้นไม้ พร้อมทั้งทำความสะอาด เก็บกวาดใบไม้  ตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อให้เกิดความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนต่อไป