กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (เข้าร่วมทำกิจกรรมกับจังหวัดนครสวรรค์)