วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ข้าราชการและบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

จัดกิจกรรมจิตอาสา ณ บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว