วันที่ 29 ธันาคม 25644 สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “บริจาคโลหิต” ณ ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลนครศรีธรรมราช