วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ดร.ณันศภรณ์  นิลรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว