วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ นายสมาน เวียงปฏิ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นางมณีรัฏ เทียมครู รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมบุคลากร ดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ กิจกรรมจิตอาสา (บริจาคทุนการศึกษา) มอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๒ และโรงเรียนเขาสิงโต