วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ นายสมาน เวียงปฏิ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นางมณีรัฏ เทียมครู รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยบุคลากร ดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ กิจกรรมจิตอาสา (บริจาคทุนการศึกษา) มอบทุนให้นักเรียนโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๒ และโรงเรียนเขาสิงโต

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง