กิจกรรมช่วยเหลือโรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน และโรงเรียนแสงทวีปวิทยา อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ประสบความเสียหายจากภัยพิบัติ โดยนางสำเนา พงษ์อารีย์ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) พิจารณาให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น