กิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day โครงการจิตอาสาพัฒนา: “พิษณุโลกเมืองสะอาด” (PHITSANULOK CLEAN & TIDY) ครั้งที่ 5 ทำความสะอาดเก็บเศษใบไม้บริเวณสระน้ำ สำนักงานศึกษาธิการภาค 17