พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ โดยภาคเช้าจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ภาคบ่าย จัดกิจกรรม ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ และปลูกข้าวโพด บริเวณพื้นที่ว่างเปล่าในสำนักงานฯ ให้เกิดประโยชน์ ในการนี้มีข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด จำนวน 39 คน ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน