วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 06.00น. เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา(ภาคเช้า) โดยมี พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี ฝ่ายฆราวาส พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานทุกภาคส่วน และประชาชน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ วัดพระธาตุดอยกองมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน

    เวลา 09.30น.เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองจองคำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีพร้อม จิตอาสาพระราชทาน 904 และ ประชาชนจิตอาสา ณ สวนสาธารณะหนองจองคำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

      เวลา 17.00น. เข้าร่วมพิธีถวายสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (ภาคค่ำ) โดยมี นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานทุกภาคส่วน และประชาชน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ หอประชุมเสรี พิทักษ์ ( สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประชาสัมพันธ์

รูปภาพกิจกรรม

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

icon_type
ฉบับที่192
  • ขนาดไฟล์ : 0.62 MB