วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 14.10-15.50 น.

จิตอาสาของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ดังนี้

1) เก็บกวาด จัดของและเตรียมสิ่งของและอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมการปลูกต้นไม้ และ
2) ประดับผ้า ตกแต่งสถานที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)

อันเป็นกิจกรรมจิตอาสาทุกวันพุธตามนโยบายของนายชาตรี ม่วงสว่าง ศธภ.15 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาร่วมกัน