วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น.  บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ร่วมกันประดับผ้าตกแต่งสถานที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม