นายชาตรี ม่วงสว่าง ศธภ.15 พร้อมด้วยบุคลากร สนง.ศธภ.15 ร่วมทำกิจกรรม จอส.พัฒนาและทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่บริเวณของ สนง. ภายใต้กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ สนง.ศธภ.15 อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่