นายชาตรี ม่วงสว่าง ศธภ.15 พร้อมด้วยบุคลากร สนง.ศธภ.15 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2565 อันเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 (กิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ) ณ สนง.ศธภ.15 อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่