วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม๒๕๖๕ ศึกษาธิการจังหวัดเลย มอบให้ นางกาญจนา จันปุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางภคมน หิรัญมณีมาศ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยมี นาชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี   ณ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย