อาจารย์ชวนลูกศิษย์วิทยาลัยการอาชีพตรัง เป็นจิตอาสาช่วยลับมีดให้ชาวบ้านฟรี โดย…นายวิชัย ถิ่นชาญ กล่าวว่า ตนเองเป็นจิตอาสาลับมีดให้แก่ประชาชน และเกษตรกร
มานานหลายปีแล้ว พร้อมทั้งยังสอนให้นักศึกษาในแผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่นทุกคนลับมีดด้วย เพื่อจะได้นำความรู้ไปต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคต ซึ่งแต่ละวันจะมีประชาชนนำมีดมาให้วันละ 4-5 เล่มบ้าง 40-50 เล่มบ้าง หรือบางวันมากเป็น 100 เล่ม  โดยสามารถนำมาฝากไว้ที่ป้อมยามหน้าวิทยาลัยในตอนเช้า แล้วมารับกลับในตอนเย็น แต่ตนเองก็ลับได้อย่างรวดเร็ว เพราะมีอุปกรณ์เครื่องมือของแผนกพร้อม ทั้งนี้ เมื่อได้มีดมาแต่ละเล่ม จะต้องดูรูปทรงว่ามีการบิด งอ หรือโค้งหรือไม่ มีรอยแหว่ง หรือรอยบิ่นหรือไม่
ซึ่งถ้าคมมีดโค้ง หรือมีรอยแหว่ง รอยบิ่น จะต้องนำมาขึ้นรูปใหม่ โดยใช้เครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า หรือไฟเบอร์ไฟฟ้ามาช่วยขึ้นรูป ตามด้วยการตกแต่งคมด้วยกระดาษทรายสำหรับ
ขัดเหล็ก หรือที่เรียกว่ากระดาษทรายน้ำ และเศษผ้า เมื่อเสร็จแล้วจะต้องทดสอบความคมด้วยการตัดกระดาษ ซึ่งมีดทุกด้ามที่ผ่านการลับของตนเองจะคมกริบ สามารถใช้งาน
ได้นาน เหมือนได้มีดหรืออุปกรณ์ใหม่ ทำให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายในยุคนี้
ขอบคุณ :ภาพ/ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://mgronline.com/south/detail/9650000097567