วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2565 ในการนี้ดร.หัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน มอบหมายนายสมโภชน์ ศรีชะนา รองศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเป็นผู้บริหาร ครู ผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร และคณะจิตอาสาพระราชทานของโรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย” จังหวัดลำพูน และของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาด เก็บกวาดใบไม้ กิ่งไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดวัชพืช จัดเก็บขยะ ฯลฯ ณ บริเวณโดยรอบโรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย” จังหวัดลำพูน และบริเวณพื้นที่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน