สำนักงานศึกษาธิการรจังหวัดยโสธร วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ดร.อุดมศักดิ์ เพชรผา มอบหมายให้ นางอรวรรณ  สายกระซิบ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  พร้อมด้วย จิตอาสา 904 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565  ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

ร่วมกันปลูกต้นไม้
ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง

 โดยมีนายชลธียังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน จังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีเปิด และเป็นผู้นำจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยมี พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 รอง ผอ.รมน.จังหวัดยโสธร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอเลิงนกทา หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำลังพล ประชาชน จิตอาสาพระราชทาน และจิตอาสา 904 ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ บริเวณ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา โดยมีกิจกรรม ดังนี้

จิตอาสาช่วยกันทำความสะอาด
จิตอาสาพัฒนาหน้าโรงพยาบาล


– กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ กำจัดวัชพืช ทาสีขอบทางสัญจรภายในบริเวณโรงพยาบาล
– การปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน 15 ต้น

โรงครัวพระราชทาน

– การจัดทำโรงครัวพระราชทาน เพื่อให้บริการประชาชนที่มารับบริการภายในโรงพยาบาล

– การแสดงดนตรีในสวน เพื่อสันทนาการให้แก่ผู้รับบริการภายในโรงพยาบาล