ศธภ.8 จัดกิจกรรมจิตอาสาเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

           วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 ดร.ประสิทธิ์ เขียวศรี ศึกษาธิการภาค 8 ให้เกียรติเป็นประธานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยภายในงานได้จัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระองค์ และจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ โถงชั้น 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 จากนั้นในช่วงบ่าย ข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานทุกคนได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาเทิดพระเกียรติฯ ประกอบไปด้วยกิจกรรมปล่อยปลา กิจกรรม 5 ส. และการปรับภูมิทัศน์ของสำนักงาน เพื่อความสะอาด สวยงาม ปลอดภัยสำหรับบุคลากรและผู้มาติดต่อ ณ สำนักงานและบริเวณใกล้เคียง

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ โถงชั้น 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 8

กิจกรรมจิตอาสาเทิดพระเกียรติ ปล่อยปลานิล ณ บ่อน้ำบริเวณสำนักงาน

กิจกรรม 5 ส. ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ทั้งบริเวณด้านในและนอกสำนักงาน