วันที่ 25 ตุลาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในสถานศึกษาและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัย ในการนี้ นางสาวเต็มจิต จันทคา ศึกษาธิการจังหวัด จิตอาสา 904 รหัส 5B-102 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 5/2563 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ร่วมกับ พันเอก (พิเศษ) ภัทราวุธ ทิพโกมุท รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและคณะ เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและพบปะพูดคุยกับผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อวางแผนทำความสะอาดหลังน้ำลดเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 พร้อมกันนี้ ได้มอบถุงยังชีพรวมน้ำใจให้ความช่วยเหลือแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบอุทกภัย จำนวน 10 ราย ณ โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์