วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ร่วมกับโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู ร่วมใจ จิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมี ดร.อุดมศักดิ์ เพชรผา ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี และ นาย พินิจ คาดพันโน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู (อินทร์ประชาคาร) กล่าวรายงาน มีผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่มสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือเนตรนารี จำนวน ๑๕๐ คน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู (อินทร์ประชาคาร) อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร