วันที่  12  สิงหาคม  ของทุกปี  เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในปีนี้พระองค์มีพระชนมพรรษาครบ  90  พรรษา  ซึ่งจากพระราชดำรัส “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ  ฉันจะเป็นป่า  ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ  พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ  ฉันจะสร้างป่า”  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2525  ซึ่งแสดงถึงพระราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะทรงงานด้านการอนุรักษ์ป่า ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำ เพื่อสนับสนุนการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ำ  เพื่อช่วยให้พสกนิกรชาวไทยมีนำเพียงพอต่อการดำรงชีพ และการทำการเกษตร ส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  พระมหากรุณาธิคุณของระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรยิ่งใหญ่เหลือคณานับ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับสำนักงานเทศบาลเมืองกังแอน วิทยาลัยการอาชีพปราสาท  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา  สถานีตำรวจภูธรปราสาท  ชุมชนในพื้นที่อำเภอปราสาท นำนักเรียน ลูกเสือ เนตรนารี ข้าราชการครู ข้าราชการท้องถิ่น และบุคลากรหน่วยงานต่างๆ    ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ  จำนวน  390 ต้น ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำสุวรรณาภา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  ภายใต้โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดสุรินทร์