วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ นายสมาน เวียงปฏิ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมจิตอาสามอบทุนการศึกษาแก่เด็กขาดแคลน โรงเรียนบ้านซับมะนาว และโรงเรียนบ้านเขาจาน โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง