วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ นายสมาน เวียงปฏิ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมจิตอาสามอบทุนการศึกษาแก่เด็กขาดแคลน โรงเรียนวังศรีทอง โรงเรียนวัดเกศแก้ว และโรงเรียนอนุบาลบ้านคลองหาด(สาขาบ้านเขาช่องแคบ) โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง