วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ประสบอุทกภัยและติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในสถานศึกษาความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 และผู้แทน กอ.รมน.จว.อย. ซึ่งมีสถานศึกษาที่น้ำท่วมหนัก ไม่สามารถเปิดเรียนแบบ On Site  ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 35 แห่ง  ทั้งนี้ สถานศึกษาได้จัดการเรียนการสอนแบบ On Line จนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ ในโอกาสนี้ คุณจรน โสรัตน์ (ท็อป) ดารานักแสดง พร้อมเพื่อนๆ และคุณวิมล มาเทียน ร่วมลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพ จำนวน 120 ถุง ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่  หมู่ที่ 5 อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา