วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสมคิด ศรีปราญช์ ศึกษาธิการจังหวัดตากเป็นประธานการขับเคลื่อนการดำเนินงานจิตอาสากระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีบุคลากรในสำนักงานฯ ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมจิตอาสา และร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก