นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดนครพนม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมพิธีการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป จังหวัดนครพนม เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมด้วยนายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ ปลัดจังหวัดนครพนม/เลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสา พระราชทาน จังหวัดนครพนม หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ พนักงานทุกภาคส่วน จิตอาสา 904 ประชาชนจิตอาสา และประชาชนชนผู้มีจิตศรัธาร่วมพิธีการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป จังหวัดนครพนม ซึ่งในวันนี้เป็นพิธีปลงผมนาค โดยจะมีพิธีอุปสมบท ในวันที่ 12 มกราคม 2566 จังหวัดนครพนมมีระยะเวลาดำเนินโครงการฯ ในระหว่างวันที่ 11 – 27 มกราคม 2566 ณ วัดน้อยโพธิ์คำ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนมโดยมีร่วมกิจกรรมจำนวน 500 คน ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ได้มอบหมายให้นายครรชิต คูณสาร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ วิทยากรจิตอาสา 904 ร่วมกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าว