วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธันญ์สุธี ภัคธารีรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นางนงลักษณ์ เศรษฐพูธ์ ผอ. กลุ่มลูกเสือ ฯ และนายครรชิต คูณสาร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ บุคลากรกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ร่วมกิจกรรม “เอามื่อสามัคคี ลงแขกเกี่ยวข้าว เดินทีละก้าว กินข้าวทีละคำ ทำทีละอย่าง สร้างการแบ่งปัน” และร่วมเปิด “โรงสีขาว ฮัก ฮวม แฮง แบ่งปัน” ณ บริเวณพื้นที่โคก หนองนา โมเดล ศูนย์เรียนรู้ ฯ เรือนจำกลางนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมีนายจรูญ เหง่าลา ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครพนม เป็นประธานในพิธี