วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนางอังคณา นุ่มวัด รองศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำคณะข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 25 คน ออกพื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โครงการ ศธจ.ปข.จิตอาสาพัฒนาเมืองสามอ่าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 ดำเนินการร่วมกันเก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณไหล่ทางถนนทางหลวงชนบท หลังกองบิน 5 ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาด น่ามอง เนื่องจากมีประชาชนและนักท่องเที่ยวสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

สำหรับโครงการ ศธจ.ปข.จิตอาสาพัฒนาเมืองสามอ่าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กำหนดจัดกิจกรรมเดือนละ 1 ครั้ง ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทย ปลูกฝังจิตสำนักที่ดีในด้านความสามัคคี และการมีจิตอาสา พัฒนาบ้านเมือง สังคม และชุมชน รวมถึงเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหน่วยงานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์