วันที่ 26 ธันวาคม 2565 นางสาวเต็มจิต จันทคา ศึกษาธิการจังหวัด จิตอาสา 904 รหัส 5B-102 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 5/63 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์”
พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ บำเพ็ญสาธารณกุศล ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ เพื่อถวายพระราชกุศล
เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณวัดสะแก อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยมี นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี