วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นางสาวเต็มจิต จันทคา ศึกษาธิการจังหวัด จิตอาสา 904 รหัส 5B-102 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 5/63 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำลังพลทหารจิตอาสา 904 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม คณะครู นักเรียนและประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาด ฟื้นฟูสภาพของโรงเรียนวัดศรีภวังค์ อำเภอบางปะหัน หลังจากประสบอุทกภัยได้รับความเสียหายอย่างมาก ทั้งนี้ เพื่อให้โรงเรียนมีความพร้อมของห้องเรียนในการจัดการเรียนการสอนแบบ On -Site ได้ตามปกติ