ศธจ.พิจิตร จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ สนง.ศธจ.พิจิตร

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร  ร่วมกับบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ สนง.ศธจ.พิจิตร โดยทุกคนได้ร่วมกันดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามเป้าหมาย  ที่วางไว้ เพื่อให้สำนักงานร่มรื่น สวยงาม สะอาด ปลอดภัย และน่าอยู่