วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.-๐๙.๐๐ น. สำนักงานศึกษาจังหวัดยโสธร โดยมี นางสาวพัชรี เชาว์พลกรัง ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกลุ่ม บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ร่วมกันจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิญาณตนการเป็นข้าราชการที่ดี นำกิจกรรมโดยวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร มีกิจกรรมดังนี้
– กล่าวคำปฏิญาณตนการเป็นข้าราชการที่ดี
– กล่าวคำพระราชปณิธานและข้อคิดของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (สะเจ)
– การให้ข้อคิดและการปฏิบัติหน้าที่ แจ้งข้อราชการประจำสัปดาห์ โดยทุกคนได้พร้อมใจกันปฏิบัติด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพระมหากษัตริย์ไทย