1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.00-12.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมโครงการ “ศธจ.ยโสธร จิตอาสา ปันน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม” ปี 2565 โดยมีนางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง รหัส 5B-067 ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย ดร.สามารถ ผ่องศรี รองศึกษาธิการจังหวัดยโสธร และ จิตอาสา904 จิตอาสาพระราชทาน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ได้จัดกิจกรรม ดังนี้
– เวลา 08.00 น. บุคลากรทุกท่าน พร้อมกัน บริเวณหน้า ศธจ.ยส

– เวลา 08.00-.8.25 น. ลำเลียงสิ่งของบริจาคขึ้นรถ 6 ล้อ

– เวลา 08.30 น. ปล่อยขบวนรถบริจาคสิ่ิงของ พร้อมบุคลากร เดินทางไปบริจาคสิ่งของให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 2 จุด

จุดที่ 1 โรงเรียนบ้านกุงขาม อ.ศิลาลาด สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

และจุดที่่ 2 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า อ.ศิลาลาด สพป.ศรีะสะเกษ เขต 2 ซึ่งทั้งสองจุดได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมอย่างหนัก
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: ครู นักเรียน ผู้ปกครอง จำนวน 150 คน
ได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี นักเรียนได้รับสิ่งของถุงยังชีพครบทุกคน