สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร โดย นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร พร้อม ดร.สามารถ ผ่องศรี รองศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากรทุกคน พร้อมใจกันจัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัว พออยู่ พอกิน พอใช้ สามัคคีแบ่งปัน เป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่ต้องดูแล ใส่ใจ เพื่อความเจริญงอกงามของต้นกล้า ปลูกต้นกล้าแห่งความดี วิถีพอเพียง ทุกสัปดาห์  วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕