ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร จัดโครงการ “ศธจ.ยโสธร ปันน้ำใจ ผู้ปกครองมั่นใจ น้องนักเรียนปลอดภัย คืนควาามสุขปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖” โดยนางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ดร.สามารถ ผ่องศรี รองศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยจิตอาสา ๙๐๔ ในสำนักงาน ได้พร้อมใจกัน จัดโครงการ นี้ขึ้น  มอบหมายให้ นางสาวกรรณิการ์ บุญเกลี้ยง ศึกษานิเทศก์  ได้รณรงค์เกี่ยวกับการขับรถปลอดภัย การป้องกันเด็กติดในรถ การขับขี่ปลอดภัย การปิดรั้วโดยมีผู้ดูแลความปลอดภัยของนักเรียน เจ้าหน้าที่ตำรวจมาอำนวยความสะดวกในการจราจร ในโรงเรียนอนุบาลแก้วปัญญาอุปถัมภ์ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร  วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕