สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมรณรงค์ น้องนักเรียนปลอดภัยและทำทางม้าลายสามมิติ ตามโครงการ ศธจ.ยโสธร ปันน้ำใจ ผู้ปกครองมั่นใจ น้องนักเรียนปลอดภัย คืนความสุขปีใหม่ 2566 โดยมีนางสาวพัชรี เชาว์พลกรัง รหัส 5B-067 ตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการฯ มี ดร.สามารถ ผ่องศรี รองศึกษาธิการจังหวัดยโสธร กล่าวรายงาน จิตอาสา 904 บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร โรงเรียนเอกชนจังหวัดยโสธร คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กยศวดี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรม โดยมีกิจกรรม กิจกรรมรณรงค์น้องนักเรียนปลอดภัยและทำทางม้าลายสามมิติ และประชาสัมพันธ์สติกเกอร์เกี่ยวกับความปลอดภัยของนักเรียนกับโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดยโสธร  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน จำนวน 150 คน