ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร จัดโครงการ “ศธจ.ยโสธร ปันน้ำใจ ผู้ปกครองมั่นใจ น้องนักเรียนปลอดภัย คืนควาามสุขปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖” โดยนางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ดร.สามารถ ผ่องศรี รองศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยจิตอาสา ๙๐๔ ในสำนักงาน ได้พร้อมใจกัน จัดโครงการ นี้ขึ้น  โดยประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนเอกชนจังหวัดยโสธร  ได้รณรงค์เกี่ยวกับการขับรถปลอดภัย การป้องกันเด็กติดในรถ การใช้ทางม้าลายในการข้ามถนนเพื่อความปลอดภัยแก่นักเรียน ในโรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กยศวดี อำเภอเลิงนกทา มีกิจกรรม การให้ความรู้เรื่องการจราจร ความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนน การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ความปลอดภัย วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕