23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 -12.00 น.”ศธจ.ยโสธร จัดโครงการ “ปันน้ำใจ ผู้ปกครองมั่นใจ น้องนักเรียนปลอดภัย คืนความสุขปีใหม่ พ.ศ. 2566” โดยมีนางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร รหัส 5B-067 พร้อมด้วยจิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน ผู้อำนวยการกลุ่มฯ บุคลากรสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ได้จัดกิจกรรม  เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสุข เอิบอิ่มใจ