วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.ดร.สามารถ ผ่องศรี รองศึกษาธิการจังหวัดยโสธร รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางสาวกรรณิการ์ บุญเกลี้ยง รหัส 5B-082/2ข จิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 5/63 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

โดยมีนายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

    มี ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ทหาร ตำรวจ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา การตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บกวาดเศษขยะ ทำความสะอาด กำจัดเศษดินตกค้างตามรายทาง จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : ข้าราชการและประชาชนจิตอาสารวมจำนวน 200 คน บริเวณสวนสาธารณะลำทวนฝั่งซ้าย ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  https://www.google.com/maps?q=15.78382717826792,104.1569533199072