วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น.ศธจ.ยโสธร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง รหัส 5B-067 ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นายสามารถ ผ่องศรี รองศึกษาธิการจังหวัดยโสธร จิตอาสา904 บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโดยมีนายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา พร้อมกันตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บกวาดเศษขยะ ทำความสะอาด ทาสีสนามเด็กเล่น โรงเรียนบ้านตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : ข้าราชการและประชาชนจิตอาสารวมจำนวน 300 คน ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย